Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Medewerker pelserij

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker pelserij komt voor in pelserijen waar dode pelsdieren (kadavers van voornamelijk nertsen) vanuit opfokbedrijven worden aangeleverd. De functiehouder is gericht op het (voorbereiden van het) onthuiden van dode pelsdieren en het bewerken en gereed maken van de pels voor veiling. De werkzaamheden komen, door de cyclus van het pelsdier, slechts enkele maanden per jaar voor (december t/m februari).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Onthuiding
 • machinaal reinigen van aangevoerde kadavers;
 • bewerken van kadavers (verwijderen van poten, ogen en tanden);
 • maken van inkeping in de huid ten behoeve van het (machinaal) onthuiden;
 • inleggen van kadaver en (machinaal) ontdoen van de huid.
 • volgens procedure;
 • juistheid/tijdigheid beschikbare huiden;
 • uitval% (omvang beschadigingen).
Reiniging, opspanning en droging
 • machinaal bewerken van huiden (ontdoen van vet, vuil en onregelmatigheden);
 • op juiste lengte opspannen van huiden;
 • transporteren van opgespannen huiden naar droogkasten, -ruimten;
 • plaatsen van droge huiden in nadroogruimte.
 • volgens procedure en instructie;
 • maatmaximalisatie;
 • kwaliteit gereinigde en gedroogde huiden.
Sortering en verpakking
 • sorteren van gedroogde huiden op kleur en uitvoeren van visuele controle;
 • verpakken van huiden in dozen voor transport;
 • assisteren bij het beladen ten behoeve van transport.
 • volgens procedure en instructie;
 • juistheid sortering;
 • tijdigheid ingepakte dozen.
Schoon­maak- en opruim­werkzaam­heden
 • verzamelen van stoffelijke resten t.b.v. afvoer naar destructiebedrijven;
 • verrichten van schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden aan hulpmiddelen, machines en werkruimten.
 • volgens procedure en instructie;
 • kwaliteit uitgevoerde schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en het tillen en verplaatsen van materialen en hulpmiddelen.
 • (Incidenteel) gedwongen en/of inspannende houding bij het uitvoeren van bewerkingshandelingen.
 • Hinder van stank en vuil door het werken met dode dieren.
 • Kans op letsel door vertillen.
 • Kans op snijwonden bij het gebruik van de pelsrobot en snijwerkzaamheden aan de slachtlijn.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 1 werk- en denkniveau.
 • Beheersing van basale kennis en kunde ten behoeve van het gebruik van beschikbare hulpmiddelen en machines.
 • Kennis van bedrijfsspecifieke voorschriften.
 • Enige ervaring in het onthuidingsproces.

Competentieprofiel

Bedrijfsmatig handelend (1):
 • komt op tijd op het werk;
 • voorkomt verspilling van zaken waarmee gewerkt wordt.
Instructie- en procedure gerichtheid (1):
 • werkt volgens eenduidige instructies en procedures;
 • volgt de door de leidinggevende gegeven (veiligheids-)instructies op.
Kwaliteitsgerichtheid (1):
 • volgt de kwaliteitsprocedures, zodat zonder fouten binnen de gestelde tijd gewerkt wordt.
Middelenbewustzijn (1):
 • is in staat zorg te dragen voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen;
 • gaat zorgzaam met materialen en middelen om.
Vakdeskundigheid toepassend (1):
 • is in staat in een vlot tempo door te werken;
 • is in staat eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit te voeren.