Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Medewerker kantine

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker kantine komt voor in grote agrarische bedrijven. De kantinefaciliteiten zijn veelal beperkt tot standaard dranken- en etenswarenassortiment. De medewerker kantine is verantwoordelijk voor het verstrekken van dranken, etenswaren en warme snacks.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Verrichten van kantine­werkzaam­heden
 • bereiden van soep, zetten van koffie/thee en gereed-maken van uitgiftebuffet in kantine;
 • uitgeven van dranken en etenswaren aan medewerkers en afrekenen volgens vastgestelde prijzen;
 • beantwoorden van vragen, geven van informatie over het (lunch)assortiment, prijzen en gang van zaken in kantine;
 • verzorgen van koffie/thee e.d. tijdens vergaderingen, bij bezoek, etc.;
 • opmaken van de kas en afdragen van gelden.
 • conform verzoeken/wensen van gebruikers;
 • beschikbaarheid voorzieningen;
 • kloppende kasopmaak en afdracht.
Voorraad (verbruiks)­artikelen
 • bijvullen van dranken- en snackautomaten;
 • bijhouden van de voorraad gebruiks- en verbruik-artikelen;
 • afroepen van (dagverse) producten en artikelen bij vaste leveranciers.
 • beschikbaarheid gebruiks- en verbruiksartikelen;
 • aantal producten over code;
 • hoogte van voorraden.
Verrichten van opruim- en schoon­­maak­­­werkzaam­­heden
 • dagelijks opruimen van de kantine;
 • afruimen van tafels, schoonmaken van meubilair en vloeren;
 • schoonhouden van dranken- en snackautomaten;
 • opruimen van overgebleven voorraden;
 • schoonmaken van gebruiksartikelen (serviesgoed, dienbladen e.d.), eventueel met behulp van vaatwasser.
 • tijdigheid opruimen;
 • juistheid naleving netheid, hygiëne en HACCP-voorschriften;
 • reinheid werkgebied (aantal klachten).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening tijdens tillen, afruimen en opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen (gebogen) houding.
 • Hinder van dampen (keuken/kantine), alsmede van vuil en stof bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Kans op letsel als gevolg van aanraking met hete materialen of snijden aan glaswerk.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 1-2 werk- en denkniveau.
 • Kennis van hygiënestandaarden/-voorschriften (HACCP-werkwijze, -presentatie).
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Enige werkervaring (in een vergelijkbare functie).

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (2):
 • is in staat te benoemen wanneer het verloop van de werkzaamheden ongewoon genoeg is om de leidinggevende te waarschuwen;
 • is in staat te beslissen of hij het werk door kan laten gaan of het werk stil gelegd moet worden.
Vakdeskundigheid toepassend (2):
 • werkt in een vlot tempo door en kan met kleine wijzigingen omgaan;
 • is in staat eenvoudige taken goed en accuraat uit te voeren en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.
Plannend en organiserend (1):
 • slaagt erin het werk zo voor te bereiden dat hij handelingen op volgorde kan verrichten;
 • meldt als het werk niet op tijd af zal zijn.
Instructie- en proceduregerichtheid (2):
 • volgt de voorgeschreven procedures op;
 • is alert op veiligheidsrisico’s.
Bedrijfsmatig handelend (1):
 • komt op tijd op het werk;
 • voorkomt verspilling van zaken waarmee gewerkt wordt.