Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Algemeen technisch medewerker

Kenmerken van de referentiefunctie

De algemeen technisch medewerker komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen technische dienst. De functiehouder wordt ingezet op alle onderhouds-, reparatie- en kleine nieuwbouwwerkzaamheden van (bouw-)technische aard binnen het bedrijf. Daarnaast assisteert hij/zij externe aannemers. De werkzaamheden worden onder toezicht uitgevoerd.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Uitvoering bouw­kundige werkzaam­heden
 • uitvoeren van bouwtechnische (nood-)reparaties (vloeren, wanden, deuren, kozijnen, etc.);
 • graven van sleuven, repareren en ontstoppen van rioleringen, onderhouden van afrasteringen, e.d.;
 • registreren van verrichte werkzaamheden naar soort en tijdsbesteding.
 • conform opdracht, procedure;
 • kwaliteit en snelheid uitgevoerde werkzaamheden;
 • tijdigheid, juistheid en volledigheid vastlegging informatie.
Voorraad­beheer en gebruikers­onderhoud
 • signaleren van benodigde voorraadaanvullingen en benodigdheden voor bepaalde karweien bij de leidinggevende;
 • beheren van voorraad hulpmiddelen (verbruiksartikelen, plaatmateriaal, hout, e.d.);
 • beheren en schoonhouden van de eigen werkruimte, apparatuur en gereedschappen.
 • tijdigheid signalering voorraadaanvullingen en benodigdheden;
 • orde en netheid van de werkruimte.

Bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht bij het hanteren van zware materialen en gereedschappen en bij bepaalde bewerkingen zoals hak-, breek- en graafwerk.
 • Gedwongen houdingen zoals bukken, reiken, boven macht werken, op knieën werken, etc. bij het verrichten van diverse werkzaamheden.
 • Hinder van temperatuurswisselingen, lawaai van machines, vuil, stof en weersinvloeden bij buitenwerk.
 • Kans op letsel door het werken met houtbewerkingsmachines en scherp gereedschap en door vallen van ladders, steigers of daken.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 2-3 werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het bedienen van diverse (elektrische) handgereedschappen.
 • Ervaring met het bewerken/verwerken van diverse houtsoorten, specie en andere bouwmaterialen.
 • Kennis van gehanteerde procedures (materieel, kwaliteit en veiligheid).
 • Enige jaren werkervaring (in een vergelijkbare functie).

Competentieprofiel

Vakdeskundigheid toepassend (2):
 • werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan;
 • is in staat eenvoudige taken goed en accuraat uit te voeren en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.
Middelenbewustzijn (2):
 • is in staat te zorgen voor de benodigde materialen en middelen;
 • gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier;
 • is in staat te zorgen voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.
Kwaliteitsgerichtheid (2):
 • is in staat systematisch te werken binnen de daartoe gestelde tijd;
 • heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.
Instructie- en proceduregerichtheid (2):
 • volgt de voorgeschreven procedures op;
 • is alert op (veiligheids)risico’s.
Samenwerkend en overleggend (2):
 • is in staat op de juiste wijze om te gaan met de mensen;
 • is in staat een bijdrage te leveren aan het werkoverleg;
 • is in staat aan te geven waar samenwerking nodig is.