Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Medewerker verkoop binnendienst

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker verkoop binnendienst komt voor in middelgrote en grote agrarische bedrijven. De functiehouder ondersteunt de verkoopafdeling in haar dienstverlening en zorgt voor het verstrekken van offertes en de afhandeling van orders en klachten. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem, waarin gegevens worden ingevoerd en hij/zij toegang heeft tot klant-specifieke afspraken.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Verwerking klantorders
 • in ontvangst nemen van orders van klanten via de
 • e-mail, telefoon, buitendienst of anderszins;
 • vaststellen van prijs, levertijd en leveringsvoorwaarden o.b.v. lopende contracten en/of vaste prijzen;
 • indien nodig aanvullen van ontbrekende gegevens en navragen bij de verkoop buitendienst en/of klant;
 • opstellen van offertes, deze indien nodig toelichten en uitstaande offertes opvolgen;
 • inbrengen/overzetten van orders in/naar het (geautomatiseerde) systeem;
 • aanmaken en verzenden van orderbevestigingen;
 • volgen van orderafwikkelingen en signaleren en melden van dreigende afwijkingen aan de verkoop buitendienst en/of klant.
 • juistheid en tijdigheid van verwerking orders;
 • juistheid en volledigheid van offertes;
 • juistheid, volledigheid en terug-vindbaarheid van gegevens-invoer;
 • klanttevredenheid inzake follow-up.
Afdelings­onder­steuning
 • bijhouden van bestanden met klantgegevens, verstrekken van informatie op verzoek aan (potentiële) klanten;
 • maken van bezoekafspraken, verwerken van bezoekverslagen;
 • attenderen van verkoop buitendienst op bijzonderheden aangaande hun klanten n.a.v. eigen contacten;
 • in ontvangst nemen en registreren van klachten, op-schalen van regelmatig terugkerende klachten naar de leidinggevende;
 • leveren van administratieve-secretariële ondersteuning, zoals het verwerken van (standaard) correspondentie, opstellen van notulen, archiveren van stukken, genereren van overzichten, etc.
 • juistheid en volledigheid van klantenbestand;
 • juistheid en volledigheid informatieverstrekking;
 • doeltreffendheid van klachtbehandeling;
 • effectiviteit bezoek planning;
 • mate waarin wordt ingespeeld op de behoeften van verkoop buitendienst.

Bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met PC.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 3-4 werk- en denkniveau.
 • Kennis van het assortiment.
 • Kennis van geautomatiseerde systemen.
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkmethoden.
 • Enige werkervaring in een vergelijkbare functie.

Competentieprofiel

Samenwerkend en overleggend (3):
 • is in staat initiatief te nemen tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en ervoor te zorgen dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben;
 • slaagt erin de goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten te bewaken.
Klantgerichtheid (4):
 • herkent signalen van de klant;
 • is in staat per geval een passende aanpak te kiezen om de klanttevredenheid te verhogen en kan de aanpak vertalen in een beleid op het bedrijf.
Communicerend (3):
 • is in staat tot het benoemen, uiteen zetten en toelichten van de kern van een reguliere kwestie;
 • is in staat daarover vragen op hoofdlijnen te beantwoorden;
 • is in staat feiten en meningen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
 • drukt zich mondeling en schriftelijk correct uit in een zakelijke stijl.
Overtuigend en beïnvloedend (3):
 • is in staat de zienswijze van medewerkers/klanten te beïnvloeden door pro- en contra-argumenten aan te voeren en het belang dat hij daar aan hecht te benadrukken.
Vakdeskundigheid toepassend (3):
 • werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden;
 • werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen;
 • is in staat snel te benoemen wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.