Referentiefuncties Dierhouderij

Welkom op de interactieve website voor functies binnen de sector Dierhouderij. Hier vindt u de informatie en hulpmiddelen om bedrijfsfuncties in te delen in het groepenstelsel van de CAO dierhouderij. Zo kunt u op basis van referentiefuncties uw eigen bedrijfsfunctie samenstellen en opslaan.

Het functiehandboek Dierhouderij is opgesteld in opdracht van werkgevers- en werknemers­organisaties (LTO Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen). Het dient als hulpmiddel bij het indelen (en beschrijven) van de binnen de sector dierhouderij voorkomende functies. Deze bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in functiegroepen, zoals opgenomen in de CAO voor de Dierhouderij.