Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Bezwaar en beroep

Meer informatie vindt u ook in de instructiefilms.

In de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de sector Dierhouderij is geregeld dat een werkgever bedrijfsfuncties indeelt in functiegroepen op basis van de ORBA-methode voor functiewaardering. Daartoe wordt de bedrijfsfunctie vergeleken met de meest passende referentiefuncties uit het Handboek Functiewaardering. Vervolgens wordt de bedrijfsfunctie ingedeeld in een functiegroep.

Indien een werknemer het niet (meer) eens is met de functieomschrijving en/of indeling van zijn functie, kent de CAO voorschriften over de wijze waarop overleg en behandeling van het geschil binnen het bedrijf moet plaatsvinden. Indien de werknemer van mening is dat de daarna door werkgever genomen beslissing niet tot een bevredigende oplossing van het geschil heeft geleid, kan dit worden voorgelegd aan de Centrale Beroepscommissie.

In de submenu's wordt meer informatie gegeven over de verschillende fases en wordt het bezwaar- en beroepproces schematisch weergegeven.

Wilt u meer uitleg bij een bepaald begrip, kijk dan in de begrippenlijst.