Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Orderverzamelaar

Kenmerken van de referentiefunctie

De orderverzamelaar komt voor in (middel)grote agrarische bedrijven met een veelvoud aan eindproducten in eigen opslag. De functiehouder is verantwoordelijk voor het samenstellen en verzend gereed maken van geplaatste orders. De werkzaamheden zijn routinematig van aard en op basis van vaste procedures, waarbij de handelingsvrijheid wordt ingegeven door de volgtijdelijkheid van werkzaamheden (o.b.v. instructie of lijsten). Kern van de werkzaamheden ligt in het verplaatsen van goederen. De functiehouder kan (continu) terugvallen op leidinggevende en/of collega’s.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Samen­stellen van orders
 • verzamelen a.d.h.v. orderformulieren van verlangde producten uit opslag, magazijn, koelcel dan wel ophalen op (interne) productielocatie per handpallettruck of elektrische lorry;
 • controleren op juiste aantallen, soort/ras/kleur, kwaliteit en soort verpakking en verzorgen van noodzakelijke aanvullingen;
 • melden van verstoringen en/of gebreken aan producten, verpakkingen en transportmiddelen aan leidinggevende en collega’s.
 • conform instructie, procedure;
 • juistheid en volledigheid van samengestelde orders;
 • kwaliteit van controles (afwijkingen in kleur, kwaliteit);
 • tijdigheid signalering en melding van verstoringen en gebreken.
Verzend­klaar maken van orders
 • indien nodig verpakken van orders in overdozen, palletiseren, aanbrengen van merken en aangeleverde adresstickers
 • aanleveren van orders aan expeditie of plaatsen op afgesproken plaats t.b.v. vervoer naar klant.
 • conform instructie, procedure;
 • kwaliteit van inpakwerk;
 • juistheid, volledigheid en tijdig¬heid aanlevering.
Onder­steunende werkzaam­heden
 • aanvullen van voorraden in het magazijn;
 • assisteren bij inventarisatie/telwerkzaamheden;
 • schoonhouden van werkruimten;
 • uitvoeren van klein onderhoud aan te gebruiken transportmiddelen.
 • conform instructies, procedure;
 • kwaliteit van verleende ondersteuning;
 • orde en netheid werkomgeving.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening bij verplaatsing van colli en pallets.
 • Gedwongen houding bij het uit stelling nemen van en palletiseren van goederen en het werken met handpallettruck en lorry.
 • Hinder van tocht.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 1-2 werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare vaardigheden in het besturen van handpallettruck en/of lorry.
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Enige werkervaring (in een vergelijkbare functie).

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (1):
 • is in staat te benoemen wanneer iets bijzonder is en het werk te onderbreken om de leidinggevende te waarschuwen.
Vakdeskundigheid toepassend (2):
 • werkt in een vlot tempo door en kan met kleine wijzigingen omgaan;
 • is in staat eenvoudige taken goed en accuraat uit te voeren en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.
Middelenbewustzijn (1):
 • is in staat zorg te dragen voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen;
 • gaat zorgzaam met materialen en middelen om.
Kwaliteitsgerichtheid (2):
 • is in staat systematisch te werken binnen de daartoe gestelde tijd;
 • heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.
Instructie- en proceduregerichtheid (1):
 • werkt volgens eenduidige instructies en procedures;
 • volgt door de leidinggevende gegeven (veiligheids)instructies op.