Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Vorkheftruckchauffeur

Kenmerken van de referentiefunctie

De vorkheftruckchauffeur komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen opslag voor uitgangsmateriaal en/of (eind)producten. De functiehouder is verantwoordelijk voor het transporteren van goederen met behulp van een (vork)heftruck, zodanig dat de goederen tijdig en op de juiste plaats beschikbaar zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en volgens geldende (veiligheids-)voorschriften.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Transpor­teren van goederen
 • lossen en laden van pallets, kratten, etc. in en uit vrachtwagens;
 • controleren van te lossen en laden goederen a.d.h.v. vrachtdocumenten (kwantiteit) en signaleren van afwijkingen naar leidinggevende;
 • transporteren van goederen van en naar aangegeven plaatsen binnen het bedrijf;
 • nemen van (bepaalde) monsters volgens voorschrift t.b.v. kwaliteitscontrole.
 • conform instructie, procedure;
 • tijdigheid van getransporteerde goederen en juistheid opslaglocatie;
 • zorgvuldigheid en snelheid van handelen bij werkzaamheden;
 • kwaliteit van controles;
 • juistheid van monstername.
Gebruiks­onderhoud aan hef­middelen
 • schoonhouden van apparatuur;
 • dagelijks (preventief) onderhoud d.m.v. controleren van peil- en meterstanden, etc.;
 • signaleren van dreigende (ver)storingen aan leidinggevende.
 • conform procedure;
 • kwaliteit van gebruikersonderhoud;
 • tijdigheid van signalering dreigende verstoringen.

Bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht (incidenteel) bij het handmatig verplaatsen van goederen.
 • Inspannende houding bij besturen van heftruck.
 • Hinder van temperatuurverschillen (binnen/buiten) en tocht.
 • Kans op letsel bij transportwerkzaamheden.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 2 werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare vaardigheden in het besturen van een vorkheftruck.
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Enige werkervaring (in een vergelijkbare functie).

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (2):
 • is in staat te benoemen wanneer het verloop van de werkzaamheden ongewoon genoeg is om de leidinggevende te waarschuwen;
 • is in staat te beslissen of het werk door kan gaan of het werk stil gelegd moet worden.
Vakdeskundigheid toepassend (2):
 • is in staat in een vlot tempo door te werken en kan met kleine wijzigingen omgaan;
 • is in staat eenvoudige taken goed en accuraat uit te voeren en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.
Middelenbewustzijn (2):
 • is in staat te zorgen voor de benodigde materialen en middelen;
 • gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier;
 • is in staat te zorgen voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.
Kwaliteitsgerichtheid (2):
 • is in staat systematisch te werken binnen de daartoe gestelde tijd;
 • heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.
Instructie- en proceduregerichtheid (1):
 • werkt volgens eenvoudige instructies en procedures;
 • volgt door de leidinggevende gegeven veiligheidsinstructies op.